PRIVACYBELEID DE WIERSSE

Landgoed de Wiersse

Ons site-adres is: https://www.dewiersse.com.

Landgoed de Wiersse is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegeven zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Dit brengt met zich mee dat landgoed de Wiersse, op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkingsverantwoordelijke is.

Als verwerkingsverantwoordelijke draagt landgoed De Wiersse zorg voor een AVG-conforme verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u (hierover) contact met ons wenst op te nemen kan dat door door telefonisch contact op te nemen via 0575-556655 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur), een e-mail te sturen naar info@dewiersse.com of een brief te schrijven naar Landgoed de Wiersse, Wiersserallee 9, 7251 LH Vorden.

Doel en rechtsgrond van het verwerken van uw persoonsgegevens

Landgoed De Wiersse verwerkt uw persoonsgegevens voor het doel om een overeenkomst met u te sluiten. Afhankelijk van de situatie kan dit bijvoorbeeld een koopovereenkomst voor toegangsbewijzen voor de tuin, arbeids-, huur-, (erf)pacht- of een gebruiksovereenkomst zijn. Het verkrijgen van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. Indien wij uw persoonsgegevens niet hebben kunnen wij de desbetreffende overeenkomst niet met u aangaan. Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of contact met ons opneemt per e-mail, verwerken wij ook uw persoonsgegevens.

Het verwerken van uw persoonsgegevens voor het doel om een arbeids-, pacht of huurovereenkomst te sluiten gebeurt ook op grond een wettelijke verplichting waaraan Landgoed de Wiersse moet voldoen.

Andere mogelijke doelen van verwerking zijn:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren · U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • De Wiersse analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Wiersse neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Wiersse) tussen zit.

Categorieën persoonsgegevens die Landgoed de Wiersse verwerkt

De persoonsgegevens die Landgoed de Wiersse verwerkt ten behoeve van het aangaan van de desbetreffende overeenkomst zijn in ieder geval uw voor- en achternaam, geboortedatum, (e-mail)-adres en telefoonnummer.

In het geval u onze website bezoekt en/of bestellingen plaatst, verwerken wij gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) en in het geval van aankopen, donaties of vriend worden uw bankrekeningnummer.

Ten behoeve van het sluiten van een pachtovereenkomst verwerkt Landgoed de Wiersse ook uw KVK nummer en RVO nummer.

Ten behoeve van het sluiten van een arbeidsovereenkomst verwerkt Landgoed de Wiersse ook uw ID-gegevens, BSN en financiële gegevens.

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. In deze gevallen blijft landgoed de Wiersse verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval niet verstrekt aan derden buiten de EU.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Wiersse gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Wiersse  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Belangrijke overeenkomsten zullen in het archief worden bewaard zodat inzicht gekregen kan worden in de afspraken die in de loop van de tijd zijn gemaakt dan wel ten behoeve van historisch onderzoek. Op grond van de fiscale bewaarplicht van de Belastingdienst is landgoed de Wiersse in ieder geval verplicht haar administratie zeven jaar te bewaren.

 

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om landgoed de Wiersse te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Met het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens wordt bedoeld uw recht om uw persoonsgegevens door ons naar uzelf of een door u genoemde derde te laten sturen.

Daarnaast heeft u ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van (een van) deze rechten kunt u uw verzoek sturen naar info@dewiersse.com.

U heeft ook te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de nationale toezichthouder op het verwerken van persoonsgegevens). U kunt een klacht indienen via deze link.

Cookies

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we jouw gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Google ReCaptcha v2 en v3, Facebook en Instagram

Google reCAPTCHA v3 is geïmplementeerd en gebruik van reCAPTCHA v3 is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google. Ook zijn plugins van Facebook en Instagram geimplementeerd waarop de voorwaarden van respectievelijk Facebook en Instagram van toepassing zijn.